NOVINÁRSKA POCTA KROK

Prihláška
Organizátorom Novinárskej pocty KROK je Liga proti reumatizmu – Klub Kĺbik so sídlom: Nábrežie Ivana Krasku č. 4, 921 01 Piešťany

On-line hlasovanie prebieha na na www.mojareuma.sk od 1. mája do 30. septembra.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov Novinárskej pocty KROK sa uskutoční za účasti autorov nominovaných príspevkov na podujatí pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu.

Organizátor má zvlášť prosbu na nominovaných novinárov a redakcie, aby sa osobne zúčastnili na odovzdávaní pocty, alebo v prípade vážnych dôvodov poslali za seba náhradu, niekoho z redakcie alebo zo štábu. Samozrejme, že chápeme, ak niekto ochorie, alebo má iné vážne dôvody, ale potom môžete po vzájomnej konzultácii delegovať kolegu alebo člena tvorivého tímu. Za prípravou projektu KROK sú mesiace práce a námahy, majte to, prosím, na pamäti. Sme dobrovoľníci pacientskej organizácie, všetko robíme zo srdca a pre dobrý pocit. My si vašu prácu nesmierne vážime a máme Vás v úcte. Ďakujeme za pochopenie!
S úctou,
    Jana Dobšovičová Černáková, výkonná manažérka Novinárskej pocty KROK.

Mobil: 0917 970 264 Email: sekretariat@mojareuma.sk
Dotknutá osoba/osoby odoslaním prihlášky udeľuje Lige proti reumatizmu na Slovensku, so sídlom Nábrežie Ivana Krasku 4, 921 01 Piešťany, IČO: 31822142, ako prevádzkovateľovi výslovný súhlas s použitím svojich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko autora/autorov/spolupracovníkov, korešpondenčná adresa, telefón a e-mailová adresa a to na účel zverejnenia nominovaného príspevku na www.mojareuma.sk a na Facebooku LPRe SR a v Zborníku KROK a informačnom bulletine LPRe SR, pričom tento súhlas udeľujem na dobu počas trvania súťaže Novinárska pocta KROK a na dobu 5 rokov po jej skončení.