NOVINÁRSKA POCTA KROK 2017

Prihláška
Organizátorom X. ročníka Novinárskej pocty KROK 2017 je Liga proti reumatizmu – Klub Kĺbik so sídlom: Nábrežie Ivana Krasku č. 4, 921 01 Piešťany

On-line hlasovanie na www.mojareuma.sk od 1. mája 2018 do 30. septembra 2018  

Slávnostné vyhlásenie výsledkov X. ročníka Novinárskej pocty KROK 2017 sa uskutoční za účasti autorov nominovaných príspevkov na podujatí pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu 12.10.2018.

Organizátor má zvlášť prosbu na nominovaných novinárov a redakcie, aby sa osobne zúčastnili na odovzdávaní pocty KROK 2017, alebo v prípade vážnych dôvodov poslali za seba náhradu, niekoho z redakcie alebo zo štábu. Samozrejme, že chápeme, ak niekto ochorie, alebo má iné vážne dôvody, ale potom môžete po vzájomnej konzultácii delegovať kolegu alebo člena tvorivého tímu. Za prípravou projektu KROK sú mesiace práce a námahy, majte to, prosím, na pamäti. Sme dobrovoľníci pacientskej organizácie, všetko robíme zo srdca a pre dobrý pocit. My si vašu prácu nesmierne vážime a máme Vás v úcte. Ďakujeme za pochopenie!
S úctou,
    Jana Dobšovičová Černáková, výkonná manažérka Novinárskej pocty KROK.
Mobil: 0917 970 264 Email: sekretariat@mojareuma.sk